نیروگاه برق غزه برای اولین بار در 6 سال گذشته فعال شد

خبرگزاری فارس: اداره انرژی و منابع طبیعی غزه از آغاز فعالیت تنها نیروگاه برق غزه برای نخستین بار در 6 سال گذشته خبر داد.

خبرگزاری فارس: نیروگاه برق غزه برای اولین بار در 6 سال گذشته فعال شد

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "سما"، اداره انرژی و منابع طبیعی غزه اعلام کرد که برای نخستین بار در 6 سال گذشته تنها نیروگاه برق غزه با تمام ظرفیت تولیدی(100 مگاوات) در شب و 60 درصد در روز فعالیت خود را آغاز کرد.

اداره انرژی غزه در عین حال تاکید کرد که ادامه فعالیت این نیروگاه با تمام ظرفیت خود به طرف‌های مربوطه بویژه مصر و عمل کردن این طرف‌ها به مسئولیت خود مبنی بر اجازه واردات سوخت کافی به غزه بستگی دارد.

"احمد ابوالعمرین" مدیر مرکز اطلاعات اداره انرژی و منابع طبیعی غزه در یک کنفرانس خبری در غزه گفت که این تحول در نیروگاه برق غزه پس از آماده‌سازی آن در طول چند سال به دنبال بمباران آن صورت گرفت.

وی افزود که محدود کردن فعالیت این نیروگاه به تولید 60 مگاوات در ساعات روزانه به دلیل محدویت سوخت لازم برای آن است زیرا فعالیت کامل نیروگاه به مقدار 600 هزار لیتر سوخت دیزل در روز نیاز دارد.

وی همچنین گفت که نیازهای انرژی غزه در حال حاضر 360 مگاوات است در حالی که در سال 2006 نیاز انرژی 240 مگاوات بود و این هم به رشد طبیعی جمعیت و عمران و آبادانی در غزه باز می‌گردد.