امروز
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین از دفتر خبرگزاری فارس قزوین بازدید کرد

خبرگزاری فارس: مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از دفتر خبرگزاری فارس در استان قزوین بازدید و با خبرنگاران این رسانه دیدار کرد.

خبرگزاری فارس: مدیرکل ورزش و جوانان قزوین از دفتر خبرگزاری فارس قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محسن حق‌شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین امروز از خبرگزاری فارس قزوین بازدید کرد.

هدف از این بازدید تعامل دوجانبه اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با رسانه‌هاست.

در این بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با فعالیت‌های بخش تحریریه و حوزه ورزش و جوانان خبرگزاری فارس استان قزوین آشنا شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در پایان بازدید، نشستی با علیرضا ضرغامی سرپرست خبرگزاری فارس قزوین و خبرنگاران این رسانه داشت.

خبرنگاران حوزه ورزشی، اجتماعی، شهری و سیاسی خبرگزاری فارس استان قزوین در حاشیه این بازدید، سئوالات خود را مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین پرسیدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در این نشست با تأکید بر توجه رسانه‌ها بر امر جوانان، خواستار نگاه جدی به جوانان شد.

محسن حق‌شناس با تمجید از عملکرد خبرگزاری فارس استان قزوین در یک سال گذشته بر تعامل و همکاری بیشتر اداره کل ورزش و جوانان و این خبرگزاری تأکید کرد.

همچنین در این نشست صمیمی در خصوص مسائل کلی ورزش استان قزوین بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است، محسن حق‌شناس به تازگی مسئولیت مدیرکلی اداره ورزش و جوانان استان قزوین را بر عهده گرفته و با توانسته است در این مدت کوتاه با تحول در امر جوانان این اداره کل و نگاه پایه‌ای در بحث ورزش سرمنشأ تحولات مطلوبی در این حوزه باشد.